Fotning vid Företagsfrukost

Fotouppdrag åt Orsa Kommun Näringslivskontoret. Orsas företagare samlas till frukostmöte 1 gång i månaden.